Pravidla

Jako většina věcí v životě, má i YouTunel svá pravidla. Pokud jste slušný člověk, nebudete mít s těmito pravidly problém, pokud jsou vaše záměry  slučitelné s jakýmikoliv trestnými činy, bude lepší, když se YouTunelu vyhnete.

Úvod do internetové kriminality naleznete zde.

Zakazujeme všem používat YouTunel k následujím účelům:

  • Mít cokoliv společného s dětskou pornografií
  • Mít cokoliv společného s kyberšikanou, výhrůžkami
  • Využít YouTunel k útokům na jiné servery
  • Využít TouTunel k šíření warez
  • Jakýmkoliv jiným trestným činům

Cokoliv na YouTunel uděláte se zaznamenává (loguje) a na vyžádání patřičných úřadů jsme ochotni tyto logy poskytnout.

YouTunel  je nástroj slušných lidí, kteří mezi sebou nebudou náznaky kriminality tolerovat.

YouTunel se distancuje od všech případných škod, které způsobíte jeho používáním.

Mějte na paměti že provoz je šifrovaný, tudíž administrátoři sítě nebudou vědět co děláte, ale uvidí, kolik dat přenesete. Pokud budete mít čtyři hodiny denně spuštěné videa z youtube.com, určitě se o tom dřív nebo později někdo dozví a dá vám přes prsty. Od toho se také distancujeme.

Advertisements

One thought on “Pravidla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s